Porozumienie z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Lidzbarku Warmińskim