Kresowiacy w walce o niepodległość Polski

Konkurs multimedialny

Wykonaj prezentację multimedialą przedstawiającą sylwetkę wybitnej postaci pochodzącej z Kresów i walczącej o niepodległość Polski.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZSP nr 1.

Prace należy dostarczyć do  O. Habińskiego ( sala 46/10)  i S. Dąbrowskiego (sala 47/10) na płycie CD do 11 listopada 2018r

Z dostarczonych prezentacji zostaną wybrane trzy najlepsze, które zostaną przedstawione przez autorów w finale konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Dodatkowe informacje: S. Jarzębowicz-Sudujko sala 31/10, M. Grzyb sala  15/10.

 

Regulamin konkursu

1. Organizator

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

2. Cele konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy związanej z walką Kresowiaków o odzyskanie niepodległości,
 • zapoznanie z sylwetkami osób, które walczyły o niepodległość,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy historycznej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

3. Wymagania konkursowe

 1. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) 2007 lub wyższy.
 2. Praca powinna przedstawiać sylwetkę wybitnej postaci walczącej o niepodległość – nie tylko żołnierzy, ale również poetów, artystów.
 3. Prace muszą być wykonane indywidualnie.
 4. Jako nazwę plików należy wpisać nazwisko i imię ucznia oraz klasę.
 5. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.

4. Kryteria oceniania

 1. Prace będą oceniane przez Komisję składającą się z nauczycieli historii, informatyki i geografii oraz uczniów zaproszonych na finał konkursu.
 2. Kryteria oceny prac:
 • oryginalne ujęcie tematu – napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne,
 • estetyka i efekt wizualny – zawartość prezentacji – grafika i szata graficzna – przejrzystość – techniczna poprawność wykonania

5. Zwycięzcy konkursu

 1. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody : karty pre-paid, pendrive, słuchawki, powerbanki i inne.

6. Terminy

 1. Prace należy dostarczyć do  O. Habińskiego ( sala 46/10)  i S. Dąbrowskiego (sala 47/10) na płycie CD (publikuj na dysk CD). Płyta musi być podpisana: imię i nazwisko, klasa.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac: 11 listopada 2018.

Z dostarczonych prezentacji zostaną wybrane trzy najlepsze, które zostaną przedstawione przez autorów w finale konkursu.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły.
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w grudniu 2018 w auli szkolnej.