e-dziennik, e-nauka

e-dziennik  

e-dziennik Librus Synergia to wsparcie w nauce, komunikacji ze szkołą i monitorowaniu postępów w nauce ucznia. Bezpłatnie Konto LIBRUS pozwala na instalację aplikacji mobilnnej Librus, która jest pomocna w czasie nauczania stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego.
 

e-learning

Moodle środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. To popularny system zarządzania kształceniem (LMS), innymi słowy – środowisko nauczania zdalnego. Pierwsze prace nad tą platformą rozpoczęły się dokładnie 20 lat temu (w 1999 roku), a początkowa wersja systemu – 1.0. – ukazała się 20 sierpnia 2002r. Od tamtego momentu Moodle jest nieustannie rozwijającym się elastycznym i dynamicznym systemem.  

Słowo „Moodle” to skrót nazwy angielskiej – „Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” – “Modułowe, Dynamiczne, Zorientowane Obiektowo Środowisko Nauczania”.

  • Świetnie sprawdza się w nauczaniu zdalnym: za jej pomocą nauczyciel udostępnia uczestnikom różnorodne materiały dydaktyczne: teksty, artykuły, obrazy, animacje, video. Mogą one powstawać bezpośrednio w ramach samej platformy bądź, jeśli zostały przygotowane w którymś z zewnętrznych programów (np. Articulate), zostać po prostu zaimportowane do systemu.
  • Daje możliwość kontrolowania wiedzy i umiejętności, nabywanych przez uczestników kursów. Można utworzyć różnorodne testy (wpisywanie brakujących słów, testy typu prawda-fałsz, quizy wielokrotnego wyboru…) oraz zadania (napisanie eseju). Dodatkowo istnieje opcja oceniania postępów użytkownika, konfiguracji progów zaliczeniowych testów czy prowadzenia tzw. dziennika elektronicznego.
  • Sprzyja komunikacji między uczestnikami szkolenia: mogą oni uczestniczyć w dyskusjach na forach, pisać blogi, komentować, czatować, czy też korzystać z poczty systemowej.
  • Platforma ta, w odróżnieniu od innych darmowych platform e-learningowych (ATutor, Chamilo), posiada wersję w języku polskim. Tak więc znika problem tzw. wykluczenia językowego.
  • Jest systemem elastycznym, pracującym 24h, z którego może korzystać jednocześnie nawet kilka tysięcy użytkowników (userów, administratorów, menedżerów…).