Bezpieczny telefon zaufania

ANONIMOWE ZGŁASZANIE
NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ ZAISTNIAŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW
W BARTOSZYCACH

Pedagog szkolny
mgr Iwona Jedwabnik, tel. 533 325 715, poniedziałek w godz. 9.00-10.00