Bezpieczny telefon zaufania

Anonimowe zgłaszanie
niepokojących zachowań zaistniałych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Kresowiaków w Bartoszycach

Pedagog szkolny
mgr Barbara Magda,
tel. 533 347 711,
e-mail Barbara Magda
poniedziałek w godz. 9.00-10.00