Bezpieczny telefon zaufania

ANONIMOWE ZGŁASZANIE
NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ ZAISTNIAŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1
IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH

Pedagog szkolny
mgr Barbara Magda, tel. 533 347 711, e-mail Barbara Magda
poniedziałek w godz. 9.00-10.00