WYCIECZKA NA KRESY

Niemal od zarania polskich dziejów na Kresach jawiły się nietuzinkowe talenty i postaci. Z Kresów wywodzi się, poza geniuszami poetyckimi, Mickiewiczem i Słowackim, myśl twórcza ojca polskiej mowy, Mikołaja Reja. Urodził się on w bogatej rodzinie szlacheckiej w Żurawnie, niedaleko Lwowa, na Podolu. Wprowadził i upowszechnił w literaturze pojęcie „człowieka poczciwego” i stał się twórcą znanego dziś powiedzenia: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”
Na Kresach rodzili się, wyrastali, działali, tworzyli bądź czerpali z Kresów motywy twórcze wielcy poeci, prozaicy, uczeni, politycy, mężowie stanu, wodzowie i kardynałowie. Zaznaczali swoje miejsce na Kresach. Niemal w każdym mieście, miasteczku.
Uczniowie klasy 4 th/p mieli okazję, na lekcji w bibliotece szkolnej, zapoznać się nie tylko z historią Kresów, ale także miejscami, które warto zwiedzić. W ramach przygotowania do pracy w zawodzie technik hotelarz uczniowie zaplanowali wycieczkę po Kresach. W oparciu o materiały dostępne w bibliotece szkolnej, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, zaplanowali wycieczki do Lwowa i innych ciekawych miejsc bliskich sercom Polaków.
Mamy nadzieję, że uda im się kiedyś zwiedzić Kresy według własnego programu wycieczki i odwiedzić te wszystkie miejsca, o których się dowiedzieli.
Katarzyna Remiszewska, Iwona Pieniak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.