SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „PROMIENIŚCI”

Od września w naszej szkole rozpoczął oficjalną działalność Szkolny Klub Wolontariatu „Promieniści”.

Do Klubu należy 37 osób, opiekunem jest pani Elżbieta Klimus.

Głównymi celami działalności są:

 • krzewienie idei wolontariackiej, angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolna
  i nieodpłatną pomoc innym,
 • promowanie wśród młodzieży postaw wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach,
 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
 • tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy,
 • pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim
  w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych
  w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich przez inne organizacje,
 • wspieranie inicjatyw młodzieży,
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
 • angażowanie się w miarę możliwości do pomocy w jednorazowych imprezach
  o charakterze charytatywnym.

Wszystkich chętnych zapraszamy do poszerzenia grona członków Klubu.  Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 14.20 w sali nr 30.

Elżbieta Klimus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.