I Młodzieżowe Forum Partycypacji i Ekonomii Społecznej: „Myślimy globalnie działamy lokalnie”.

14 września br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach odbyło się
I Młodzieżowe Forum Partycypacji
i Ekonomii Społecznej pod hasłem: ”Myślimy globalnie działamy lokalnie”,
którego pomysłodawcą i organizatorem było Starostwo Powiatowe w Bartoszycach oraz Stowarzyszenie „My Młodzi.” z Bartoszyc.
W I Forum  udział wzięło 15  uczniów naszej szkoły – przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, koła UNICEF i koła Wolontariatu „My promieniści” wytypowanych przez Panią Iwonę Pieniak – opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Panią Sylwię Jarzębowicz- Sudujko – opiekuna koła UNICEF oraz Panią Elżbietę Klimus – opiekuna koła wolontariatu „My Promieniści”.
Uroczystego otwarcia  Forum dokonał Starosta Powiatu Pan Jan Zbigniew Nadolny, który przywitał   gości i zgromadzoną licznie młodzież i zachęcał  uczestników spotkania  do pozostania w naszym mieście  i powiecie oraz  do aktywnego włączania się w działania na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Następnie Pani Katarzyna Basak  Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przybliżyła cel przedsięwzięcia oraz zaprezentowała dotychczasowe działania z młodzieżą.
Kolejnym prelegentem, była Pani Agnieszka Kasprzyk – Mączyńska – prezes zarządu Teal Action Learning Global sp. z.o.o., certyfikowany coach,  manager personalny, psycholog organizacji i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, która podczas swojego wystąpienia zaprezentowała młodym ludziom zalety pracy wolontarystycznej i bardzo zachęcała do jej podejmowania podczas procesu edukacji. Ponadto przedstawiła i omówiła 7 etapów przygotowania się młodego człowieka do podjęcia pracy zawodowej oraz podkreśliła, jak ważna jest w życiu odwaga, która pomaga nam   w realizacji  własnych celów i wyborów życiowych.
Następnie głos zabrał Prezes Spółdzielni Socjalnej ”Dobra Ekonomia” Pan Artur Ziemacki, który przybliżył uczniom drogę powstania „Więziennej Piekarni” zachęcając tym samym do podejmowania działań związanych z własną działalnością gospodarczą.
Rolę OWES w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz działalność  Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej zaprezentował w swoim wystąpieniu Pan Marek Orlicki –  Animator Przedsiębiorczości Społecznej.
Po krótkiej przerwie kawowej z przepysznymi eko-przekąskami i pachnącym chlebem
z „Więziennej Piekarni” młodzież udała się na mini warsztaty stolikowe, podczas których wspólnie z  prelegentami przygotowywała prezentację dotyczącą m.in. takiej tematyki jak: cele, własna droga życiowa czy to co nas wkurza, a następnie na forum przedstawiciel każdej   z grup roboczych omawiał  to co zostało przez grupę wypracowane.
„To co nas wkurza ” w formie kabaretowej przedstawił uczeń naszej szkoły Grzegorz Olszanicki. Jego sposób wypowiedzi rozbawił wszystkich zgromadzonych do łez.
Podsumowania I Forum dokonała Pani Anna Bułło – Dyrektor Regionu w Banku Gospodarstwa Krajowego Banking, doradca biznesowy, gratulując wspaniałego pomysłu
i realizacji takiego przedsięwzięcia.
Po części wykładowej młodzież udała się na warsztaty chlebowe do Więziennej Piekarni Mistrza  Chlebowego Artura, gdzie miała możliwość obejrzenia od kuchni warsztatu pracy piekarza, upieczenia własnego chleba i zwiedzenia cel bartoszyckiego więzienia.

Dyrekcja Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach składa serdecznie podziękowania Pani Katarzynie Basak za zaproszenie i udział 
w przedsięwzięciu uczniów naszej szkoły.

Barbara Magda
Pedagog szkolny

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.