OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI!

Zapraszamy wszystkich uczniów ZSP Nr 1 obdarzonych talentem plastycznym do wzięcia udziału w konkursie. Prace artystyczne wykonane dowolną techniką, powinny zawierać klimat dawnych polskich miast kresowych i ich zabytków, tj. Baru, Brześcia, Nowogródka, Wilna, Troków, Bełza, Berdyczowa, Białej Cerkwi, Brodów, Brzezian, Buczacza, Buska, Czerniowic, Czernilowa, Czokirowa, Drohobycza, Dubna, Grodna, Głębokiego, Gródka, Halicza, Kamieńca Podolskiego, Jaworowa, Kiejdan, Kowna, Krzemieńca, Krystynopolu, Łucka, Lwowa, Nieświeża, Ołyki, Ostroga, Pińska, Połąga, Rohatynia, Równego, Samboru, Sokalu, Stanisławowa, Szarogrodu, Śniatynia, Tarnopolu, Włodzimierza Wołyńskiego, Zbaraża, Żytomierza, Żółkiewa, Złoczowa.

Jeśli przejawiasz talent literacki to proponujemy następującą pracę: spisz wspomnienia dawnych mieszkańców Kresów. Niech podzielą się z Tobą swoją przeszłością, życiem, wspomnieniami z dawnej części Polski. Porozmawiajcie z dziadkami, wujostwem, sąsiadami. Prosimy o podanie nazwy miasta lub miejscowości, której dotyczyć będzie praca.

Prace plastyczne i literackie oddajemy do 13 lutego 2015 roku. Uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym przynoszą podpisane prace do pań Aliny Mikołajczyk lub Lilli Szewczyk; zaś zainteresowani konkursem literackim proszeni są o oddawanie wspomnień pani Sylwii Kapturskiej.

Czekamy na Wasze prace i życzymy powodzenia! Na zwycięzców czekają nagrody! Pozwólcie ocalić Kresy „od zapomnienia”…

S. Kapturska

Opublikowano Strona główna | Komentowanie nie jest możliwe

Zawód: żołnierz

W dniu 21 listopada 2014r. uczniowie kl. III ZSZ, IV TI, IVTMT, IV TH uczestniczyli w spotkaniu z kpt. Jerzym Karczewskim z Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

Młodzież uzyskała informacje na temat zasad rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej. Służba przygotowawcza to oferta dla osób ,które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Służba przygotowawcza to najprostszy sposób,aby zostać żołnierzem rezerwy.

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy,którym nadano przydziały kryzysowe. Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy.

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii,której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Uczniowie ze spotkania byli zadowoleni , po którym odbyły się rozmowy indywidualne.

Bardzo dziękuję kpt. Jerzemu Karczewskiemu za przybycie do naszej szkoły.

Urszula Saulewicz
Szkolny Doradca Zawodowy

Opublikowano Strona główna | Komentowanie nie jest możliwe

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz siódmy zostanie zorganizowany w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W dniu 19 listopada w naszej szkole odbły się 4 godzinne warsztaty z zakresu prowadzenia własnej działalności w ramach obchodów Śwatowego Dnia Przedsiębiorczości. Warsztaty prowadzone były przez pana Artura Ziemackiego – kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach .
Uczniowie klasy I TH sporządzili projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie; omówili cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji; oraz ocenili możliwości realizacji przedsięwzięcia o podobnym charakterze na gruncie realnej gospodarki rynkowej.

I. Grygorowicz

Opublikowano Strona główna | Komentowanie nie jest możliwe

KONKURS-KOTYLION NIEPODLEGŁOŚCIOWY 2014

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta Bartoszyce na Kotylion Niepodległościowy. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców miasta Bartoszyce i włączanie ich w obchody Święta Niepodległości. Komisja konkursowa brała pod uwagę prawidłowość użycia barw narodowych, samodzielność wykonania prac, a także kreatywność i estetykę wizualną. W kategorii młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli  I miejsce zdobyła  Kinga Rzepecka uczennica klasy IV technikum mechatronicznego. Wszechstronnie uzdolnionej Kindze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

T. Rymko

Opublikowano Strona główna | Komentowanie nie jest możliwe