XVIII DZIEŃ PAPIESKI W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO BRUNONA

W niedzielę 14.10.2018 r. w kościele św. Brunona w Bartoszycach w ramach XVIII Dnia Papieskiego odbył się koncert ku czci św. Jana Pawła II.

Naszą szkołę reprezentowały: Paulina Owczarek z klasy IV TH oraz Katarzyna Dedo z klasy II TPS, której akompaniował Damian Wolszczak z klasy 4 TMT.

Wykonawcy wybrali utwory, które im grają w sercu. Chodzi o to, że to my chcemy złożyć podziękowanie Bogu za świętość życia Jana Pawła II, wybierając piosenki, które są nam bardzo bliskie i niosą w sobie przesłanie miłości. Ks. Proboszcz powitał wszystkich wykonawców wraz z opiekunami oraz gości i parafian. Koncert tradycyjnie poprowadzili pan starosta Wojciech Prokocki oraz pani Jadwiga Mysiewicz inspektor Wydziału Rozwoju Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatu Bartoszyckiego.

Elżbieta Klimus, Lidia Fit

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania XVIII DZIEŃ PAPIESKI W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO BRUNONA została wyłączona

Z wizytą w Straży Pożarnej..

W dniu 15.10.2018 r. uczniowie klas trzecich Technikum Pojazdów Samochodowych i Technikum Mechatronicznego wraz z wychowawczynią p. Danutą Maroską i p. Krzysztofem Lewandowskim uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Bartoszycach.

Państwowa  Straż  Pożarna  jest  zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Celem wyjścia było przybliżenie specyfiki zawodu strażaka, osoby wykonującej ciężką, odpowiedzialną i niejednokrotnie niebezpieczną pracę, do jakiej należy służba pełniona przez funkcjonariuszy pożarnictwa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach działań podejmowanych przez wychowawców klas mających na celu wspieranie uczniów naszej szkoły w zakresie podejmowania przez nich w przyszłości świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Uczniowie poznali podstawy prawne funkcjonowania jednostki ratowniczo – gaśniczej, zostali również zapoznani ze specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem służącym do ratowania ludzi, zwierząt, mienia i środowiska podczas zwalczania pożarów, w czasie klęsk żywiołowych, a także podczas realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego oraz chemiczno-ekologicznego.

W dalszej części wizyty nasi uczniowie mieli możliwość zobaczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, w którym odbierane są zgłoszenia o pożarze lub wypadku. Dyspozytor opowiedział uczniom, w jakich sytuacjach należy, a w jakich sytuacjach nie należy dzwonić do Straży Pożarnej. Uświadomił, z jakimi konsekwencjami wiąże się nieuzasadnione wezwanie Straży Pożarnej.

Spotkanie z funkcjonariuszami pożarnictwa to była ciekawa lekcja wychowawcza.

Młodzież  serdecznie podziękowała Panom: ogn. Markowi Remiszewskiemu, st. sekc. Piotrowi Cierpickiemu oraz st. asp. Andrzejowi Bryl za mile przyjęcie i życzyła im wytrwałości w codziennych zmaganiach.

Danuta Maroska

Zobacz więcej zdjęć w albumie szkoły

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Z wizytą w Straży Pożarnej.. została wyłączona

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12 października, w naszej szkole, odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od ślubowania klas pierwszych na sztandar szkoły. Uczniowie z powagą ślubowali oddanie i miłość Ojczyźnie oraz poszanowanie – szkole i nauce.

Po oficjalnym powitaniu przybyłej społeczności szkolnej, głos zabrała p. Dyrektor Monika Bogdanowicz, która mówiła o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Samorząd Szkolny natomiast, przedstawił oficjalne wyniki przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2018 którym, a raczej którymi, ku zdziwieniu większości zostali, Pani Iwona Pieniak oraz Pan Jerzy Zając.

Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Montaż słowno – muzyczny był odpowiednio dobrany i skierowany do nauczycieli naszej szkoły.

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjemnej atmosferze.

Samorząd Szkolny

Więcej zdjęć możesz zobaczyć w albumie szkoły

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Dzień Edukacji Narodowej została wyłączona

„Będę odpowiedzialnym kierowcą”

Dnia 10.10.2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w ramach realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Będę odpowiedzialnym kierowcą”. To wspólne przedsięwzięcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum BRD w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej  Policji w Olsztynie zostało objęte honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Podczas spotkania młodzież w wieku 17-19 lat (młodzi i przyszli kierowcy), rozmawiali o odpowiedzialnym zachowaniu za kierownicą, o zagrożeniach płynących z braku doświadczenia, ignorowania przepisów ruchu drogowego oraz wsiadania z kierownicę po alkoholu, czy środkach odurzających. Młodzież dowiedziała się do ilu wypadków drogowych doszło na Warmii i Mazurach w 2017 roku,  ile z nich spowodowali młodzi kierujący i jakie były główne przyczyny tych zdarzeń. Uczniowie obejrzeli spoty pt. „Nie lekceważ znaków na swojej drodze” i „Mój wybór życie”, które w wymowny sposób przedstawiają, że nieodpowiedzialne zachowanie za kierownicą może skończyć się śmiercią. Prezentacje i przekaz wzbogaciły zdjęcia wraków aut z informacją o tragicznych losach osób w nich podróżujących, nie zabrakło też przykładów bezmyślności i skrajnej nieodpowiedzialności młodych kierowców zatrzymanych za kierownicą po alkoholu. Z policyjnych statystyk wynika, że młodzi kierujący w wieku 18 – 24 w minionym roku spowodowali prawie 23 % wypadków drogowych, do których doszło na Warmii i Mazurach. Zatem  profilaktyka w tej dziedzinie wśród przyszłych i młodych kierowców jest bardzo potrzebna.

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania „Będę odpowiedzialnym kierowcą” została wyłączona