WYCIECZKA DO STOLICY!

W piątek tj. 14 września grupa uczniów ZSP nr 1 im. Kresowiaków, wybrała się na wycieczkę do Sejmu, na którą zaprosił nas pan poseł Adam Ołdakowski. Wyjazd o wschodzie słońca był nagrodą i podziękowaniem za ogromny wkład i trud uczniów w przygotowaniu 50 – lecia Mechaniaka…

Przechodziliśmy podziemnymi sejmowymi korytarzami, widzieliśmy makietę całej posesji przy ulicy Wiejskiej. Młodzież wraz z opiekunkami odwiedziła Salę Plenarną Sejmu RP, poznaliśmy także historię tworzenia się demokracji naszego kraju.

Ujrzeliśmy kilku posłów znanych z telewizji.

Korzystając  okazji, że jesteśmy w Warszawie, udaliśmy się do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. W kilkudziesięciu ekspozycjach można było poznać zawiłe losy i wędrówki Żydów przez tereny dawnej i obecnej Rzeczpospolitej. Doświadczyliśmy pięknej kultury i wielu innych elementów, składających się na historię tego narodu.

Pełni wrażeń w późnych godzinach wieczornych, wróciliśmy do domów.

Lilla Szewczyk, Danuta Maroska i Sylwia Kapturska

Zobacz więcej zdjęć w albumie szkoły

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania WYCIECZKA DO STOLICY! została wyłączona

100-lecie odzyskania niepodległości

13 września  2018r. uczniowie klasy I TH uczestniczyli w uroczystości, która została zorganizowana  w Klubie Wojskowym w Bartoszycach, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W  spotkaniu uczestniczyli kombatanci II Wojny Światowej ,oraz weterani  misji pokojowych poza granicami państwa. Odbyła się prelekcja pt. „Marszałek Józef Piłsudski jeden z twórców niepodległej”  oraz „Józef Haller twórca Armii Polskiej we Francji”. Prelekcję wygłosili przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

Urszula Saulewicz

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania 100-lecie odzyskania niepodległości została wyłączona

Spotkanie z przedstawicielami KP Policji z Bartoszyc i Holandii

10 września w szkole odbyło się spotkanie dla maturzystów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji z Bartoszyc  i Holandii. Spotkanie w ramach projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji Holenderskiej pt. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”.
 Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na  migrantów zarobkowych w Holandii;

  • nieuczciwe pośrednictwa pracy,
  • nieuczciwi pracodawcy,
  • prawa przysługujące pracownikom w Holandii,
  • na jaką pomoc może liczyć osoba ,która jest ofiarą procederu handlu ludźmi,
  • złe warunki pracy i bytowe, praca na „czarno”.

Panie  funkcjonariuszki z Holandii podkreśliły,że mianem handlu ludźmi określa się też ciężką ,często słabo płatną pracę w sytuacjach gdy z różnych powodów nie można z niej zrezygnować.

 

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Spotkanie z przedstawicielami KP Policji z Bartoszyc i Holandii została wyłączona

OSTATNIE DZIESIĘCIOLECIE MECHANIAKA – KRÓTKIE PODSUMOWANIE

Ostatnie dziesięciolecie funkcjonowania bartoszyckiego „Mechaniaka” pokazało wielki potencjał tej szkoły, który trzeba w dalszych latach rozwijać. Wymienię tu kilka ważnych wydarzeń potwierdzających rangę naszej szkoły w polskiej oświacie.

Historycznym wydarzeniem była (1 września 2010) – Wojewódzka Samorządowa Inauguracja Roku Szkolnego odbywająca się na terenie naszej szkoły. Na  uroczystości obecny był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Grażyna Przasnyska oraz, parlamentarzyści z Warmii i Mazur, władze powiatu bartoszyckiego, miasta i gminy Bartoszyce, samorządowcy, dyrektorzy, nauczyciele i młodzież  szkół bartoszyckich oraz duchowieństwo. Pan starosta Jan Zbigniew Nadolny zwrócił uwagę na osiągnięcia szkoły w dziedzinie naukowej związanej z realizowanymi projektami „Mechatronika – zawód przyszłości” oraz „Z pasją do techniki”. Wskazał także na wysokie miejsce szkoły w rankingu tygodnika Perspektywy dzięki olimpijczykom przygotowywanym przez p. Zbigniewa Murawskiego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach klasyfikowany jest często na wysokich miejscach w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Najlepiej było w rankingu szkół miesięcznika Perspektywy za rok 2010 – 3. miejsce w województwie (http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2249&Itemid=679). Natomiast w rankingu olimpijskim, w roku 2012, zajęliśmy 4. miejsce w Polsce wśród techników oraz 1. miejsce wśród wszystkich szkół województwa warmińsko-mazurskiego!

Doniosłym wydarzeniem była organizacja przez naszą szkołę finału centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w roku 2012 (29-31 maja). To jedyna w historii naszej szkoły impreza ogólnopolska o takiej randze (z akredytacją MEN).Ta olimpiada prowadzona przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów ma już 45-letnią historię. Uczestniczyło w niej (w finale centralnym) 28 drużyn z kilkudziesięciu szkół z całej Polski. (http://www.mechaniak.edu.pl/?p=1764) Uczestnicy tej olimpiady do dziś wspominają naszą gościnność i wspaniałą organizację.

Osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze naszej szkoły zostały dostrzeżone też przez Naczelną Organizację Techniczną. Srebrna odznaka NOT została wręczona naszej szkole (tylko 3 szkołom w województwie) na uroczystościach jubileuszowych 65-lecia Oddziału Olsztyńskiego NOT z udziałem władz województwa 18 września 2015 r. (http://www.mechaniak.edu.pl/?p=6785)  Podobnie – wzięliśmy udział w jubileuszowej gali z okazji 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (3 maja 2016 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) (http://www.mechaniak.edu.pl/?p=9235 – otrzymaliśmy pamiątkową statuetkę (tylko 3 szkoły w województwie). Jesteśmy też ciepło potraktowani w okolicznościowych monografiach obu tych instytucji – przedstawione są tam nasze osiągnięcia, zdjęcia naszych uczniów.

Ważnym wyróżnieniem dla naszej szkoły było uzyskanie patronatu naukowego Wojskowej Akademii Technicznej w dniu 25.04.2016 r. (http://www.mechaniak.edu.pl/?p=8553) W ramach tej współpracy uczestniczymy w wykładach prowadzonych przez wykładowców WAT w Warszawie i Bartoszycach, otrzymujemy biuletyny o życiu WAT, poznajemy bazę dydaktyczno-naukową tej uczelni, bierzemy udział w konkursie matematycznym imienia gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestra Kaliskiego.

Przez 5 lat byliśmy głównym organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego (http://www.mechaniak.edu.pl/?p=1616) – współpracowały z nami 3 wyższe uczelnie (PWSZ w Elblągu, OWSIiZ, UWM w Olsztynie), ODN z Elbląga, Kuratorium Oświaty, uzyskaliśmy patronat Rektora UWM. Komitet Organizacyjny tworzyli: dr Danuta Oleksiak, mgr Małgorzata Kozieł, mgr inż. Zbigniew Murawski. W Radzie Programowej tego konkursu byli: kierownik Katedry Mechatroniki UWM prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty mgr Grażyna Przasnyska, prezes Oddziału Olsztyńskiego NOT mgr inż. Jan Chojecki, prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP mgr inż. Wiesław Stankiewicz.

Jako przykład dobrej praktyki w województwie warmińsko-mazurskim wskazywane były realizowane przez nas projekty unijne: Mechatronika – zawód przyszłości (2 edycje), Z pasją do techniki, Techniczne fascynacje realizowane w latach 2008-2011 (http://www.tmt.mechaniak.edu.pl/). Były one bardzo silnym bodźcem dla rozwoju kształcenia technicznego w naszej szkole, m.in. dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym oraz powstałym pracom praktycznym. Inicjatorami projektów byli: Małgorzata Kozieł i Zbigniew Murawski. Głównym koordynatorem wszystkich projektów była Małgorzata Kozieł.

Było jeszcze wiele wydarzeń o zasięgu wojewódzkim, w których odgrywaliśmy główne role. Dwukrotnie byliśmy zaproszeni do prezentacji projektów naszych uczniów na Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki (http://www.mechaniak.edu.pl/?p=512), organizowaliśmy we współpracy z Warmińsko-Mazurską Specjalną strefą Ekonomiczną Otwarty Konkurs Innowacyjności (http://www.mechaniak.edu.pl/?p=5888), zdobyliśmy kuratoryjne certyfikaty Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Przyjazna Środowisku.

Szerokim echem w całej Polsce odbijały się sukcesy naszych uczniów na międzynarodowych wystawach wynalazków, mamy ponad 60 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów ogólnopolskich, a także kilkudziesięciu laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim. Wszystkie dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w rozwinięciach zakładki Osiągnięcia na stronie internetowej: http://www.mechaniak.edu.pl/?page_id=5464, oraz http://www.mechaniak.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/Osi%C4%85gni%C4%99cia-uczni%C3%B3w-ZSP-Nr-1-w-Bartoszycach-4.pdf

Na początku tej „skróconej monografii” użyłem słowa „potencjał”. Myślę, że mamy duże możliwości do rozwoju naszej szkoły. Wykorzystajmy je, a za 10 lat znowu będziemy mogli się pochwalić!

Zbigniew Murawski

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania OSTATNIE DZIESIĘCIOLECIE MECHANIAKA – KRÓTKIE PODSUMOWANIE została wyłączona