Mechanicy w Zakładzie Auto – Szlif w Kętrzynie

Dnia 26.03.2015 roku uczniowie z klasy II Technikum Pojazdów Samochodowych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do zakładu Mechaniki Pojazdowej w Kętrzynie.

Jest to zakład, który zajmuje się naprawą główną silników spalinowych i regeneracją części.

Uczniowie, dzięki gościnności właściciela zakładu, mieli możliwość zapoznania się z procesem technologicznym naprawy głównej silników diesla i silników z zapłonem iskrowym, które są tam naprawiane. Przyszli technicy mieli również okazję zapoznać się z budową, pracą i obsługą specjalistycznych obrabiarek służących do obróbki i regeneracji części. Wizyta w zakładzie pozwoli uczniom na poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu budowy, obsługi, eksploatacji i naprawy silników.

Mirosław Kopytko
Ewa Chmielak

Opublikowano Strona główna | Komentowanie nie jest możliwe

Świąteczna kwesta i zbiórka żywności

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły, będący członkami Szkolnego Koła PCK (Izabella Waluk, Aleksandra Owczarek, Martyna Sokalska, Martyna Rafalska, Rafał Kozłowski, Piotr Warmachowski) wzięli udział w świątecznej kweście oraz zbiórce żywności. Za ich wkład pracy i zaangażowanie serdecznie dziękujemy!

Elżbieta Klimus

Opublikowano Strona główna | Komentowanie nie jest możliwe

KOLEJNI ELEKTRYCY Z NASZEJ SZKOŁY

Przez kilka długich sobót lutego i marca nasi mechatronicy (z klasy III i IV) przygotowywali się do egzaminu państwowego sprawdzającego umiejętności z zakresu prac z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu prowadzili inżynierowie – specjaliści i rzeczoznawcy ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich: Sylwester Rączkiewicz oraz Krzysztof Nossek.

W dniu 7 marca zajęcia trwały krócej – tylko od 8.00 do 13.00. Po południu odbył się egzamin przeprowadzony przez 3-osobową komisję. Uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i uzyska Świadectwo Kwalifikacyjne, które uprawnia do pracy w przemyśle w zakresie (w zależności od wykazanej wiedzy) obsługi, konserwacji, eksploatacji, remontów, montażu urządzeń elektrycznych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zdecydowana większość naszych absolwentów wykorzystuje zdobyte uprawnienia w pracy zawodowej.

Serdecznie gratuluję naszym nowym elektrykom – sukcesu, ale także mądrości i ambicji – to z ich inicjatywy odbyło się szkolenie, to oni poświęcali swój czas na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, to kolejna grupa – 25 uczniów (w tym pierwsza w historii naszego technikum mechatronicznego dziewczyna – Kinga Rzepecka), która tak pozytywnie zapisuje się w kronice naszej szkoły.

Zbigniew Murawski

Opublikowano Strona główna | Komentowanie nie jest możliwe

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach  społecznych

Uczniowie z Naszej szkoły zajęli trzecie miejsce w województwie w konkursie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach  społecznych”.

W poniedziałek 16 marca odbył się II etap konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W tym dniu w konkursie wzięło udział 213 szkół z całej Polski. Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Organizatorem konkursu jest ZUS w Warszawie.

Zespół w składzie: Aleksandra Bachanowicz , Jacek Prokopczuk i Kamil Szwajkowski z klas II technikum, zajął trzecie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim.

Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, zawierający 23 pytania oraz dodatkowo dwa pytania otwarte.

Gratulujemy .

Lilla Szewczyk

Opublikowano Strona główna | Komentowanie nie jest możliwe