Uroczyste wręczenie Kuratoryjnego Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Środowisku”

30 listopada 2022r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Przyjazna Środowisku, Szkoła Promująca Bezpieczeństwo i Szkoła Wierna Dziedzictwu. Podziękowania i certyfikaty dyrektorom szkół i koordynatorom projektów wręczali Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Wojciech Cybulski –Wicekurator Oświaty.
Uzyskanie tego certyfikatu wiązało się z dużym zaangażowaniem całej społeczności szkolnej w działania na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego.
W minionym roku szkolnym w naszej placówce podejmowanych było wiele inicjatyw proekologicznych związanych z realizacją głównego projektu pt. „Zmieniamy się dla klimatu”. Swoimi działaniami chcieliśmy zmienić świadomości nas wszystkich odnośnie wpływu jednostkowych działań na ochronę klimatu i środowiska, poszerzyć wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym wiedzę związaną z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych obserwowanych w ostatnich latach. Skłonić uczestników projektu do samodzielnego i bezinteresownego podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego takich jak segregacja odpadów w domu, bezinteresowny udział w akcjach na rzecz poprawy czystości planety, edukacja innych osób dotycząca dbałości o otaczające środowisko.
Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wydatnej pomocy ze strony Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Bartoszycach oraz Nadleśnictwa Bartoszyce. Działaniami prowadzonymi w szkole zajmował się zespół nauczycieli w składzie Mariola Maciejewska – koordynator projektu, Iwona Jedwabnik, Alicja Czerniak i Mirosław Kopytko. Przedłożone do Kuratorium Oświaty w Olsztynie sprawozdanie, zawierające m.in. opis w/w projektu ekologicznego, działania podejmowane w ciągu ostatnich trzech lat na rzecz ekologii i ochrony środowiska, współpracę ze środowiskiem lokalnym, spełniło wszystkie wymagania formalne i merytoryczne.
Niniejszy Certyfikat został przyznany szkole na okres trzech lat. Jest to już drugi Kuratoryjny Certyfikat Ekologiczny zdobyty przez szkołę. Pierwszy otrzymaliśmy w listopadzie 2017r.
Mariola Maciejewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.