Targi Edukacji i Pracy.

Uczniowie klasy IV Technikum Hotelarskiego wraz z opiekunami p. Lillą Szewczyk i p. Urszulą Saulewicz uczestniczyli w Targach Edukacji i Pracy pod honorowym patronatem Pana Artura Chojeckiego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Pana Wojciecha Prokockiego Starostę Powiatu Bartoszyckiego. Patronat medialny objęła Gazeta Olsztyńska i Goniec Bartoszycki. Organizatorem Targów było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach, działające w strukturze CEiPM OHP w Elblągu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach. Są to działania na rzecz młodzieży,podejmowane i wspierane inicjatywy mające na celu przeciwdziałaniu marginalizacji, wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałaniu bezrobociu.

Głównym celem było zapoznanie młodych ludzi z formami rozwoju i zainteresowaniami. Poinformowanie o możliwościach edukacyjnych i szkoleniowych, wsparcie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, ofertami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz możliwością porozmawiania z pracodawcami lub ich przedstawicielami.

Wśród wystawców zaprezentowali się: Poczta Polska w Bartoszycach,Zakład Karny w Kamińsku, Stalmot&Wolmet Sp.zo.o w Bartoszycach, Agencja Pracy Tymczasowej Exiwork w Bartoszycach. Agencja Pracy Tymczasowej Randstat Polska Sp. z o.o. w Kętrzynie.

Z ofertę edukacyjno-zawodową zapoznali młodzież przedstawiciele-Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa wydział w Bartoszycach,Centrum Edukacji Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bartoszycach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach, Stowarzyszenie Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego NORA w Bartoszycach, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach, Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach.

Doradca Zawodowy
Urszula Saulewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.