Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego

Jury powołane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominika Rozkruta oceniło prace nadesłane na XLVI Ogólnopolski Konkurs Statystyczny i przyznało ex-aequo V miejsce uczennicy klasy III technikum hotelarskiego Martynie Sokalskiej oraz uczniowi klasy I technikum informatycznego Szymonowi Konowrockiemu. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę następujące kryteria: stopień wykorzystania Małego Rocznika Statystycznego Polski, umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej, oryginalność interpretacji tematu, układ treści.

Ogólnopolski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca w Warszawie. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Celem Konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy młodzieży w zakresie statystyki zdobywanej w szkole na lekcjach geografii w oparciu o Mały Rocznik Statystyczny Polski. W Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych : liceów i techników. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu pod kierunkiem nauczyciela jednego z trzech podanych do wyboru tematów w oparciu o wiedzę uzyskaną z analizy danych statystycznych GUS.

Prace konkursowe napisali uczniowie klas I TI, II TH i III TH zapewniając naszej szkole zajęcie II miejsca.

Sylwia Jarzębowicz-Sudujko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.