Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy! – Sprzątanie Świata – Polska 2019

Uczniowie klasy I Technikum Hotelarskiego i II Technikum Pojazdów Samochodowych 26 września wzięli udział w tegorocznej 26 Akcji Sprzątanie Świata – Polska pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy!”
W tym roku Fundacja Nasza Ziemia – pomysłodawca przedsięwzięcia – zawraca uwagę na konieczność zmiany naszych indywidualnych nawyków związanych z gospodarką odpadami.
Powinniśmy nauczyć się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. To będzie stosowana w praktyce filozofia Zero Waste. Ważna jest też zmiana polityki instytucji i firm na proekologiczną np. poprzez rezygnację z jednorazowych opakowań plastikowych. Jako społeczeństwo powinniśmy bardziej interesować się problemami środowiskowymi naszej planety, sytuacją w Polsce, nie bać się zadawać trudnych pytań.
Sprzątaniem objęliśmy teren od torów kolejowych w okolicach dworca PKP w Bartoszycach i przemieszczaliśmy się w kierunku mostu kolejowego i przylegających poniżej ogródków działkowych i ruin dawnej poniemieckiej elektrowni wiatrowej – tam było najwięcej śmieci, szczególnie szklanych butelek, ale też znajdowaliśmy odpady papierowe oraz z tworzyw sztucznych.
Pozostaje mieć nadzieję, że ta sytuacja się poprawi, gdyż odporność Ziemi na jej degradację spada w zastraszającym tempie, co pokazują ostatnie zmiany klimatyczne.
Akcja była przeprowadzona we współpracy i ze wsparciem w postaci worków i rękawic Urzędu Miasta w Bartoszycach.

M. Maciejewska, W. Czapla, J. Kimsza, J. Gulbicki.

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy! – Sprzątanie Świata – Polska 2019 została wyłączona

List Ministra Edukacji Narodowej do szkół z okazji 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DARIUSZ PIONTKOWSKI

Warszawa, 27 września 2019 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

27 września to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Data święta została wybrana nieprzypadkowo. 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski,  która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Był to fenomen na skalę światową, który nigdy i nigdzie nie miał odpowiednika. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego obejmowały nie tylko pion wojskowy, ale również oświatę, kulturę czy wymiar sprawiedliwości.
Również 80 lat temu, 27 września 1939 roku, swoją działalność zainicjowały Szare Szeregi. Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II Rzeczpospolitej. Harcerze i harcerki zgrupowani w „Szarych Szeregach” w różnoraki sposób i w różnorodnej formie stawiali opór okupantowi. Z przedwojennych organizacji harcerskich pochodzili najdzielniejsi żołnierze Armii Krajowej. Ich heroizm i niezwykłą odwagę sportretował Aleksander Kamiński w Kamieniach na szaniec, przedstawiając bohaterskie czyny „Alka”, „Rudego” czy „Zośki”. Warto pamiętać, że wielu harcerzy w służbie Polsce złożyło najwyższą ofiarę, inni przez wiele lat po wojnie zmagali się z represjami komunistycznej władzy. 
Spadkobiercami i kontynuatorami zarówno etosu harcerskiego, jak również tradycji patriotycznych są organizacje oraz stowarzyszenia harcerskie działające obecnie w naszym kraju. W istotny sposób wspierają one rozwój i wychowanie młodego człowieka. Harcerstwo uczy wierności wartościom i ideałom, a także gotowości do służenia Ojczyźnie. Pomaga kształtować postawy obywatelskie i prospołeczne. Bycie członkiem organizacji harcerskiej uczy solidarności, współpracy oraz odpowiedzialności za drugą osobę.
Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą harcerstwie, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na działalność tych organizacji i stowarzyszeń. Jestem przekonany, że harcerstwo pomoże uczniom w lepszym przygotowaniu do dorosłości i realizowaniu własnych marzenia. Dlatego zachęcam Państwa do wspierania lokalnych organizacji harcerskich, a także – na ile będzie to możliwe – do włączania się w budowanie ich struktur. 
Głęboko wierzę, że w zastępach harcerskich jest wielu młodych ludzi, którzy w przyszłości będą służyć Polsce i budować pomyślność naszego kraju.

Czuwaj!
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania List Ministra Edukacji Narodowej do szkół z okazji 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów została wyłączona

„PIŁSUDSKI” – historia prawdziwa marszałka…

W ostatnią środę uczniowie klas maturalnych 4TMT/TPS wraz z wychowawcą panią Danutą Maroską i opiekunem Sylwią Kapturską odwiedzili Kino Ignacy w Lidzbarku Warmińskim, gdzie zobaczyli film poświęcony jednemu z największych Polaków.
Obraz Michała Rosy „Piłsudski” to kino awanturnicze, płomienny romans, a także życie marszałka Józefa Piłsudskiego „Ziuka”, jakiego do tej pory nie znaliśmy. Po ucieczce ze szpitala psychiatrycznego staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Pod sztandarami Polskiej Partii Socjalistycznej dokonuje zamachów na carskich urzędników, szmugluje broń, a nawet napada na pociąg, by powołać Związek Strzelecki. W roku 1914 widzi szanse na osiągnięcie niemożliwego, drogi do wolności…
Film uderzający szczerością biografii marszałka, nie gloryfikujący go, bo ukazał człowieka, który miał także słabości, życie prywatne, namiętności.
Po tej wychowawczej i historycznej kinowej lekcji, udaliśmy się na spacer po lidzbarskich bulwarach.
Danuta Maroska i Sylwia Kapturska

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania „PIŁSUDSKI” – historia prawdziwa marszałka… została wyłączona

„Szkoła z Prawami Dziecka”

Nasza szkoła otrzymała dyplom od Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF za udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła z Prawami Dziecka”.   Projekt miał na celu:   – zapoznać młodzież z zagadnieniami z zakresu praw dziecka,   – uświadomić uczniom znaczenie praw dziecka i ich konsekwencje w codziennym życiu,   – kształtować wśród młodych ludzi postawę zaangażowania społecznego  oraz  zaangażować przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie praw dziecka.  

Koordynator projektu  S. Jarzębowicz-Sudujko

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania „Szkoła z Prawami Dziecka” została wyłączona