Wykłady WAT na lekcjach geografii

W październiku i listopadzie uczniowie klas I oraz II TI uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych WAT.   Metoda online, poprzez platformę Teams oraz Google Meet, umożliwiła uczniom uczestniczenie w wykładach prowadzonych w ramach patronatu Wojskowej Akademii Technicznej. Tematyka wkładów uwypukliła interdyscyplinarność poruszanych zagadnień. Uczniowie zapoznali się z rolą obliczeń matematycznych i nowoczesnych technologii w prognozowaniu pogody oraz związku położenia geograficznego Polski i historii z sytuacją geopolityczną naszego kraju na tle bloku Euroazjatyckiego. Podczas prelekcji młodzież miała możliwość zadawania pytań.
         Zajęcia, których tematyka jest ściśle związana z edukacją geograficzną stanowiła odpowiedź na zainteresowania młodzieży i  prowadzone były przez wykładowców reprezentujących różne Wydziały Wojskowej Akademii Technicznej:
Geopolityka Polski w świetle geopolityki Euroazjatyckiej. Prowadzący – dr hab. Jacek Bil – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
Numeryczne prognozowanie pogody. Prowadzący – mgr inż. Michał Mierzwiak – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji.
Wykłady prowadzone były w bardzo przejrzysty i ciekawy sposób, młodzież wysłuchała ich z zainteresowaniem, zdobywając tym samym wiedzę przydatną nie tylko w dalszej edukacji, ale też w codziennym życiu.

S.Jarzębowicz-Sudujko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.