Ostatni olimpijski akord mechatroników

W dniach 10-12.06.2016 r. w II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie odbył się finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Blok B – Wynalazczość). Jest to jedna z 9 olimpiad tematycznych, które uzyskały dofinansowanie z MEN.  Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Olimpiada ta organizowana jest corocznie w innej szkole w kraju – wybierane są szkoły, które mają największe osiągnięcia w olimpiadach, których głównym organizatorem jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Organizator zawsze oferuje dodatkowy program rekreacyjno-turystyczny. W tym roku atrakcjami  turystycznymi dla uczniów były: rejs statkiem w Darłowie oraz plażowanie i grillowanie w Mielnie a także aquapark w Koszalinie.  W międzyczasie odbywały się sprawdziany wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów. W etapie ogólnopolskim startowało 28 zespołów – po trzech laureatów etapów okręgowych. Warunkiem zdobycia tytułu Finalisty Olimpiady było zdobycie ponad połowy punktów z pierwszej części konkursu oraz (dodatkowo) miejsce w pierwszej pięćdziesiątce. Sukces ten osiągnęli: Jacek Prokopczuk, Damian Madejski, Krystian Skrzypa z technikum mechatronicznego w ZSP nr 1 w Bartoszycach, których przygotowywał mgr inż. Zbigniew Murawski. Dzięki temu, uczniowie zwolnieni są oni z części pisemnej egzaminu zawodowego z wynikiem 100% oraz z procedury rekrutacyjnej na kierunki techniczne wyższych uczelni. Wszystkim reprezentantom naszej szkoły serdecznie gratulujemy! W tym roku szkolnym nasi mechatronicy (pod kierunkiem Zbigniewa Murawskiego) zdobyli 3 tytuły laureatów i 6 tytułów finalistów olimpiad i konkursów na szczeblu centralnym!

Zbigniew Murawski

owow2016 owow 2016

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.