XXIII Edycja Akcji Góra Grosza

Szkolny Klub Wolontariatu „Promieniści” wziął udział w XXIII edycji akcji Góra Grosza.
Dzięki własnym zasobom oraz zbiórce przeprowadzonej w szkole zebraliśmy w sumie 10 kg  jedno-, dwu- i pięciogroszówek. Łączna kwota wyniosła 166,90 zł.
Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, które od wielu lat wspiera dzieci
i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe). Towarzystwo prowadzi również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki wsparcia psychologicznego PORT.
Celem Akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej;
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej;
c) usamodzielnianie młodzieży z pieczy zastępczej;
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych;
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia;
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
Akcja Góra Grosza ma również charakter konkursu. Z każdego województwa zostanie wyłoniona jedna placówka, która zebrała najwyższą kwotę. Spośród wyłonionych placówek zostaną przyznane nagrody od najwyższego wyniku, w podziale na:
a) 3 nagrody główne dla szkoły lub przedszkola, które uzbiera najwięcej pieniędzy w kraju: I miejsce – 5 000,00 zł; II miejsce – 4 000,00 zł; III miejsce – 3 000,00 zł;
b) 3 nagrody specjalne po 2 000,00 zł;
c) 10 wyróżnień po 1 000,00 zł;
d) każda nagrodzona szkoła sama wybiera cel wydatkowania nagrody, która powinna służyć społeczności szkolnej;
e) nagrody za XXIII edycję akcji przekazywane są przez przedstawicieli Towarzystwa Nasz Dom w uzgodnionych terminach do 31 grudnia 2023 r. lub w uzasadnionych przypadkach w terminach ustalanych indywidualnie z nagrodzoną placówką.
Dziękuję nauczycielom oraz całej wspólnocie szkolnej za przyłączenie się do akcji.
Elżbieta Klimus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.