Kontakt

Dyrektor szkoły
mgr Monika Bogdanowicz, tel. 89 762 01 25, e-mail   Dyrektor szkoły
Wicedyrektor
mgr inż. Jerzy Dziemiańczyk, tel. 89 762 01 28, e-mail   Wicedyrektor
Wicedyrektor, praktyki zawodowe
mgr inż. Stanisław Rudziński
, tel. 89 762 01 27, e-mail   Wicedyrektor

Sekretariat
Regina Adamowicz,  tel./fax 089 762 26 61, e-mail   Sekretariat ZSP
Doradca zawodowy
Urszula Saulewicz, tel. 89 762 29 85, e-mail   Doradca zawodowy
Pedagog szkolny
Iwona Jedwabnik, tel. 89 762 00 07, e-mail   Pedagog

Administratorzy  dziennika elektronicznego
e-mail  Orlando Habiński
e-mail  Andrzej Kobus

Administrator strony
e-mail Alicja Czerniak

Administrator strony szkoły na Facebooku
e-mail Sylwia Jarzębowicz-Sudujko

Adres szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 10
11- 200 Bartoszyce
tel./fax 89 762 26 61

Dane do faktury:

Nabywca:
Powiat Bartoszycki
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
NIP 743-195-74-85

Odbiorca:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków
ul. Limanowskiego 10
11- 200 Bartoszyce