Kontakt

Dyrektor szkoły
mgr Monika Bogdanowicz, tel. 89 762 01 25, e-mail   Dyrektor szkoły
Wicedyrektor
mgr inż. Jerzy Dziemiańczyk, , e-mail   Wicedyrektor

Wicedyrektor
mgr inż. Stanisław Rudziński, tel.  89 762 01 27, e-mail: Wicedyrektor

Sekretariat
Regina Adamowicz,  tel. 89 762 01 25, e-mail   Sekretariat ZSP

Doradca zawodowy
mgr Urszula Saulewicz, tel. 89 762 29 85,
e-mail: u.saulewicz@mechaniak.edu.pl

Pedagog szkolny
mgr Iwona Jedwabnik, tel. 89 762 00 07,
e-mail: i.jedwabnik@mechaniak.edu.pl

Administratorzy  dziennika elektronicznego
mgr Orlando Habiński – e-mail:  o.habiński@mechaniak.edu.pl
mgr Andrzej Kobus – e-mail:  a.kobus@mechaniak.edu.pl

Administrator strony
mgr Alicja Czerniak – e-mail:

Administrator strony szkoły na Facebooku
mgr Sylwia Jarzębowicz-Sudujko – e-mail: sjs@mechaniak.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych
mgr Małgorzata Jadczak – e-mail: iod@mechaniak.edu.pl

Biblioteka: mgr Jolanta Dowejko – e-mail:
j.dowejko@mechaniak.edu
tel. 89 762 25 19

Specjalista ds. BiHP: mgr Mirosław Kopytko – e-mail:
m.kopytko@mechaniak.edu.pl

Kierownik internatu mgr Roman Godlewski -e-mail:  r.godlewski@mechaniak.edu.pl

Adres szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 10
11- 200 Bartoszyce
tel./fax 89 762 26 61

Dane do faktury:

Nabywca:
Powiat Bartoszycki
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
NIP 743-195-74-85

Odbiorca:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków
ul. Limanowskiego 10
11- 200 Bartoszyce