Rekrutacja 2020/21

 Technikum – przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Technik informatyk

Technik pojazdów samochodowych


Technik mechatronik


Technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia
mechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz,
mechanik monter maszyn i urządzeń

W NASZEJ SZKOLE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ SPAWACZA I ELEKTRYKA

Zasady rekrutacji do ZSP nr 1 podane są w Statucie Szkoły

Terminy

 Elektroniczna rekrutacja do szkoły

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji 2020/21