Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.11.2018 r.
02.05.2019 r.
06.05.2019 r.
07.05.2019 r.
08.05.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe 21 stycznia – 3 lutego 2018 r. – warmińsko-mazurskie.

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku dla klas maturalnych 26 kwietnia 2019 r.

Egzaminy maturalne 6 – 23 maja 2019 r.
(CKE Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin maturalny)

Egzamin kwalifikacyjny cz. pisemna – 10 stycznia 2019 r.
Egzamin kwalifikacyjny cz. praktyczna – styczeń – luty 2019 r.
(termin uzależniony od kwalifikacji)

Egzamin kwalifikacyjny cz. pisemna – 17 czerwca 2019 r.
Egzamin kwalifikacyjny cz. praktyczna – czerwiec – lipiec 2019 r.
(termin uzależniony od kwalifikacji)
CKE Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin zawodowy

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – 21 czerwca 2019 r.