Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
30 kwietnia 2018 r.,
2, 4, 7, 8 maja 2018 r.,
1 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe 22 stycznia – 4 lutego 2018 r. – warmińsko-mazurskie.

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie roku dla klas maturalnych 27 kwietnia 2018 r.

Egzaminy maturalne 4 – 25 maja 2018 r.
(CKU Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin maturalny)

Egzamin kwalifikacyjny cz. pisemna – 11 stycznia 2018 r.
Egzamin kwalifikacyjny cz. praktyczna – 10 stycznia – 27 lutego 2018 r.
(termin zależny od zawodu)

Egzamin kwalifikacyjny cz. pisemna – 20 czerwca 2018 r.
Egzamin kwalifikacyjny cz. praktyczna – od  22 czerwca 2018 r. do 04 lipca 2018 r.
(termin zależny od zawodu)
(CKE Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin zawodowy)

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 – 22 czerwca 2018 r.