Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.01.2020 r.
03.01.2020 r.
02.05.2020 r.
04.05.2020 r.
05.05.2020 r.
06.05.2020 r.
12.06.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. – warmińsko-mazurskie.

Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku dla klas maturalnych 24 kwietnia 2020 r.

Egzaminy maturalne 04 – 22 maja 2020 r.
(CKE Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin maturalny)

Egzamin kwalifikacyjny cz. pisemna – 09 stycznia 2020 r.
Egzamin kwalifikacyjny cz. praktyczna – styczeń – luty 2020 r.
(termin uzależniony od kwalifikacji)

Egzamin kwalifikacyjny cz. pisemna – 17 czerwca 2020 r.
Egzamin kwalifikacyjny cz. praktyczna – czerwiec – lipiec 2020 r.
(termin uzależniony od kwalifikacji)
CKE Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin zawodowy

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020 r.