Wywiadówki i RP

Wywiadówki

6 września 2018 r. godz. 16.00 – klasy pierwsze i czwarte,
15 listopada 2018 r. godz. 16.00 – wszyscy,
17 stycznia 2019 r. godz. 16.00 – wszyscy,
11 kwietnia 2019 r. godz. 16.00 – wszyscy,

 

 

Rady pedagogiczne

11 września 2018 r. (programy wychowawcze, plany pracy)
15 stycznia 2019 r. (klasyfikacyjna)
24 kwietnia 2019 r. (klasyfikacja klas czwartych)
19 lub 20  czerwca 2019 r. (klasyfikacja końcowa)
21 czerwca 2019 r. (podsumowująca)

30 sierpnia 2019r. (termin do uzgodnienia)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach informuje, że działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603), biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły i potrzeby społeczności lokalnej, ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 w następujących terminach:
02.11.2018 r.
02.05.2019 r.
06.05.2019 r.
07.05.2019 r.
08.05.2019 r.