Wywiadówki i RP

Wywiadówki

7 września 2017 r. godz. 16.00 – klasy pierwsze i czwarte,
16 listopada 2017 r. godz. 16.00 – wszyscy,
18 stycznia 2018 r. godz. 16.00 – wszyscy,
19 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 – wszyscy,

 

 

Rady pedagogiczne

12 września 2017 r.
26 września 2017 r.  (programy wychowawcze, plany pracy)
28 listopada 2017 r.

16 stycznia 2018 r. (klasyfikacyjna)
24 kwietnia 2018 r. (klasyfikacja klas czwartych)
19 lub 20  czerwca 2018 r. (klasyfikacja końcowa)
22 czerwca 2018 r. (podsumowująca)

30 sierpnia 2018r. (termin do uzgodnienia)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach informuje, że działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603), biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły i potrzeby społeczności lokalnej, ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 w następujących terminach:
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
7 maja 2018 r.
8 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.