Wykaz zajęć dodatkowych nauczycieli

Wykaz zajęć dodatkowych nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Imię i
nazwisko
Rodzaj zajęć Termin
1. Daniel Chruściel Organizacja turniejów sportowych wg kalendarza
2. Marta Cichocka Organizacja turniejów sportowych wg kalendarza
3. Andrzej Cichocki Organizacja turniejów sportowych wg kalendarza
4. Janusz Stolarkiewicz Szkolna Liga Strzelecka praca ciągła
5. Maria Iwańczyk Zajęcia wyrównawcze z fizyki wg potrzeb
6. Alicja Czerniak Wydruki komputerowe na rzecz szkoły,
analiza wyników egzaminu maturalnego,
strona internetowa szkół w ZSP Nr 1,
opieka nad komputerami w bloku nr X,
zajęcia wyrównawcze z przedmiotów informatycznych,
matematyki – według potrzeb.
praca ciągła
7. Dorota Górko Przygotowanie uczniów do ustnej matury,
zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego
wg potrzeb
8. Iwona Grygorowicz Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych. praca ciągła
9. Maria Grzyb Przewodnicząca Komisji Socjalnej praca ciągła
10. Orlando Habiński Opieka nad komputerami w bloku nr X,
administrator Librusa
zajęcia wyrównawcze z przedmiotów informatycznych, fizyki –
według potrzeb.
praca ciągła
11. Danuta Maroska Zajęcia wyrównawcze
fakultety z matematyki
wg potrzeb
12. Marcin Kapturski Opieka nad komputerami w bloku nr XV praca ciągła
13. Mirosław Kopytko Opieka nad szatniami, organizacja dyżurów w szkole praca ciągła
14. Mariola Maciejewska Szkolne Koło PCK,
koordynator ds. zdrowia
praca ciągła
15. Teresa Rymko Zajęcia wyrównawcze /fakultety z matematyki
W ferie dodatkowe zajęcia z matematyki,
Przewodnicząca komisji przedmiotów matematyczno-fizycznych,
opieka nad projektem   „Lepsza szkoła”
praca ciągła
16. Alina Mikołajczyk Wystrój szkoły wg potrzeb
17. Zbigniew Murawski Przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych,
Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad technicznych,
zajęcia wyrównawcze z przedmiotów mechatronicznych
praca ciągła

wg potrzeb

18. Anna Nowoszyńska Przewodnicząca komisji przedmiotów przyrodniczych i wf,
praca w komisji socjalnej
praca ciągła
19. Iwona Pieniak Opieka nad radiowęzłem szkolnym,
organizacja dyżurów w szkole i w szatniach
Przewodnicząca komisji przedmiotów humanistycznych
paca ciągła
20. Orlando Habiński
Andrzej Cichocki
Stanisław Dąbrowski
Komisja socjalna praca ciągła
21. Urszula Saulewicz Współpraca z samorządem szkolnym. praca ciągła
22. Jan Siwicki Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego wg potrzeb
23. Bogusław Suchodolski Olimpiada Wiedzy Technicznej,
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności   Rolniczych
wg potrzeb
24. Daćko Daria Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego, wg potrzeb
25. Ewa Chmielak Zajęcia wyrównawcze z jęz. niemieckiego i jęz. rosyjskiego wg potrzeb
26. Sylwia Kapturska Akademia z okazji Dnia Niepodległości,
Akademia dot. Patrona Szkoły
fakultety z jęz. polskiego
11.XI.2015r.
marzec 2016
wg potrzeb
27. Edyta Kondraciuk – Pieniak Zespół wychowawczy, ewaluacja.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
Praca ciągła
wg potrzeb
28. Iwona Jedwabnik Zespół Wychowawczy,
Ewaluacja programu   profilaktyki i wychowania,
Komisja zdrowotna
wg kalendarza
29. Robert Kapturski Zajęcia wyrównawcze z jęz. niemieckiego/fakultety wg potrzeb
30 Katarzyna Remiszewska Organizacja akademii z okazji „Dnia Nauczyciela”,
Opieka nad samorządem uczniowskim
14.10.2015r.

praca ciągła

31. Krzysztof Aleksandrowicz Zajęcia wyrównawcze z technologii wg potrzeb
32. Stanisław Dąbrowski Opieka nad komputerami w bibliotece wg potrzeb
33. Czesława Klusek Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej wg kalendarza
34. Jarosław Jankowski Zajęcia wyrównawcze z jęz. niemieckiego wg potrzeb
35. Andrzej Kobus Opieka nad komputerami w bloku nr X,
Administrator Librusa
praca ciągła
36. Kamil Frymark Zajęcia uzupełniające z jęz. angielskiego praca ciągła
37. Elżbieta Klimus Szkolne Koło PCK, wolontariat praca ciągła
38. Jerzy Zając Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
opieka nad szatniami szkolnymi.
praca ciągła