UROCZYSTE PODSUMOWANIE SUKCESU NA „BRUSSELS INNOVA 2010”

Dyplom
Dyplom

 

W czwartek, 3 lutego 2011 r. w auli Warszawskiego Domu Technika odbyło się uroczyste wręczenie medalu zdobytego przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach na 59. Światowej Wystawie Wynalazczości BRUSSELS INNOVA 2010. 

 W ramach tej wystawy (18-20 XI 2010 r.), w której uczestniczyło 30 państw przedstawiających ok. 500 wynalazków odbył się międzynarodowy konkurs BRUSSELS EUREKA. W konkursie tym praca „Inteligentny Układ Sortujący” wykonana przez uczniów ZSP Nr 1 Piotra Jędrzejewskiego i Damiana Łazurkiewicza pod kierunkiem mgr. inż. Zbigniewa Murawskiego została nagrodzona brązowym medalem. 

Warto przypomnieć, że nagrodzony projekt był już wcześniej laureatem III edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego głównym organizatorem jest Naczelna Organizacja Techniczna. Praca ta wyróżniona została również na IV Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS 2010, która odbyła się w Warszawie pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a także Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Światowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych. 

 Praca uczniów z bartoszyckiej szkoły była zgłoszona na wystawę do Brukseli przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. I to właśnie prezes tego Stowarzyszenia dr inż. Adam Rylski, który jest również dyrektorem Światowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA wręczał autorom pracy medal w części inauguracyjnej ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. “SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE – ORGANIZATORZY I BENEFICJENCI” organizowanej w ramach XXIV Kongresu Techników Polskich. Konferencję tę patronatem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Gospodarki. Pan Adam Rylski wręczając medal podkreślił, że nagrodzona praca spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem wszędzie, gdzie była prezentowana. 

Medal 1 Medal 2 

 Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach (autorzy i opiekun projektu oraz dyrektor Monika Bogdanowicz) była honorowym gościem warszawskiej konferencji, w której uczestniczyli reprezentanci Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wybitni przedstawiciele różnych dziedzin: nauki, przemysłu, rzemiosła, organizacji naukowo-technicznych, samorządów lokalnych. 

Zdjęcie główne  Wystąpienie

 Cała społeczność wyróżnionej bartoszyckiej szkoły odczuwa ogromną satysfakcję ze zdobycia tak prestiżowej nagrody, która jest jednocześnie ogromną motywacją do dalszej pracy dla kształtowanie w młodym pokoleniu umiejętności innowacyjnego myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. A to w przyszłości zaowocuje pięknymi karierami zawodowymi młodych ludzi. 

 Zbigniew Murawski 

 Na zdjęciu głównym od prawej: dr inż. Adam Rylski, Zbigniew Murawski, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Bogdan Bogdański, Piotr Jędrzejewski, dyr. Monika Bogdanowicz, Damian Łazurkiewicz. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.