Rekrutacja 2021/22

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2021/2022

Elektroniczna rekrutacja do technikum

Elektroniczna rekrutacja do branżowej szkoły I stopnia

Technikum – przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Technik informatyk

Technik pojazdów samochodowych


Technik mechatronik


Technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia
mechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz,
mechanik monter maszyn i urządzeń

W NASZEJ SZKOLE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ SPAWACZA I ELEKTRYKA

Zasady rekrutacji do ZSP nr 1 podane są w Statucie Szkoły

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022