Dlaczego Kresowiacy?

Uzasadnienie wyboru patrona szkoły

Zgodnie z opisem zadań wykonawczych do projektu pod nazwą Nadanie imienia Zespołowi Szkół Mechanicznych w Bartoszycach (pkt II Regulaminu wyboru patrona szkoły), nazwa powinna nawiązywać do historii lub współczesności Bartoszyc (Warmii i Mazur), musi też być adekwatna do tego, czym dla Bartoszyc jest ZSM i czym dla ZSM są Bartoszyce.

W naszym przekonaniu nazwa ta:

  • nawiązuje do historii i współczesności, bo przecież obywatele naszego miasta i regionu to w zdecydowanej większości mieszkańcy dawnych kresów i ich potomkowie; to właśnie ci ludzie nie z własnej woli musieli opuścić swoje dotychczasowe miasta i wsie i rozpocząć nowe życie w nieznanym dla siebie miejscu; to ci ludzie zaraz po wojnie zagospodarowywali te tereny, tworzyli powojenną rzeczywistość;
  • dotyczy Polaków pozostałych na dawnych kresach Rzeczypospolitej; są oni dziś mieszkańcami Wileńszczyzny, Białorusi, Ukrainy, ale są Polakami w całym tego słowa znaczeniu: mówią po polsku, kultywują polską kulturę, swoje dzieci i wnuki wychowują w duchu polskich tradycji; od nich możemy się uczyć patriotyzmu;
  • obejmuje również Sybiraków, tych, którzy za swoją polskość musieli zapłacić cierpieniem, katorgą, a bardzo często śmiercią;
  • w tej nazwie mieszczą się również wielcy kresowiacy, tacy jak Mickiewicz, Słowacki, Lelewel, Miłosz, itd.;
  • nasza współczesna bartoszycka społeczność jest bardzo różnorodna, ale jest coś, co nas łączy: wspólne korzenie, które sięgają dawnych kresów Rzeczpospolitej;

Nazwa Kresowiacy wydaje się być oryginalna, znaleźliśmy w Polsce jeszcze tylko jedną szkołę noszącą to imię. Wokół tej nazwy można zaplanować szereg działań wychowawczych, nawiązać współpracę z polskimi szkołami na dawnych kresach, zyskać sympatię kresowiaków, mieszkających w naszym regionie, i tych, którzy z różnych powodów pozostali na kresach. Sądzimy, iż wszyscy ci ludzie zasłużyli na to, by przynajmniej w ten sposób docenić ich trud, zaangażowanie i wkład w pielęgnowanie polskości na kresach.

Nie było sprawą łatwą znalezienie odpowiedniego patrona zgodnie z naszym regulaminem, ale uważamy, że ta nazwa spełnia wymóg regulaminowy, bo związana jest z naszą bartoszycką rzeczywistością. Często patron szkoły kojarzy się z konkretną postacią, ale nie musi tak być, ponieważ patronem szkoły może być grupa osób, a nawet instytucja. Są w Polsce szkoły noszące imię na przykład „Polonii Amerykańskiej'”. Podkreśla się w ten sposób zasługi Polaków zza oceanu dla Ojczyzny, dlaczego więc nie docenić podobnie Polaków z kresów?