Aktualności

SZANOWNI NAUCZYCIELE, RODZICE I UCZNIOWIE

Uprzejmie informuję, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2017 r.
W związku z powyższym, proszę o przesyłanie tytułów, autorów albo serii wydawniczych, które uatrakcyjnią księgozbiór naszej szkolnej biblioteki, a nauczycielom pomogą w organizowaniu nietypowych i wyjątkowych lekcji z książką.
Propozycje można przesyłać pocztą elektroniczną lub składać osobiście w bibliotece szkolnej.
Przy wyborze proszę wziąć pod uwagę przede wszystkim książki:
– pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
– niebędące podręcznikami,
– lektury,
– uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych,
– ebooki.

Nauczyciel bibliotekarz
Jolanta Dowejko