OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2019

  „Pasja, Profesja, Powołanie”
W dniach 21-27 października 2019r. odbyły się coroczne działania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcanie do planowania kariery zawodowej.
Tegoroczny Tydzień Kariery w ZSP Nr1 został zorganizowany przy współpracy:
•             Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach
•             Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
•             Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
•             Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach
•             Nova Mazur Design-Zakład produkcji mebli tapicerowanych
24.10.2019r. uczniowie z klas: IV TI, IV TH, IV TPS/TMT, III B/C, uczestniczyli w spotkaniu z panią Wiolletą Stanulewicz doradcą zawodowym z PUP na temat „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”. Celem spotkania było przybliżenie uczniom takich zagadnień jak:
-kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury,
-ukazanie szans i możliwości tkwiących w różnorodnym środowisku,
-ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur,
-ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole,
-wskazanie zalet szybkiej akceptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym,
-tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur.
23.10.2019r. uczniowie z klas:IV TI, IV TH, III B/C uczestniczyli w spotkaniu z ppor. Alicją Jóźwik i panią Anną Mihal z  WKU, uzyskali informacje na temat jak zostać żołnierzem Rzeczpospolitej. Jest kilka dróg do wojska:
-Służb Kandydacka, czyli szkoła podoficerska lub studia wojskowe
-Służba Przygotowawcza, po której zostaniesz szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy
-Terytorialna Służba Wojskowa
Szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:
oficerów – przeznaczona jest dla osób z wyższym wykształceniem i trwa do 6 miesięcy,
podoficerów – przeznaczona jest dla osób z co najmniej średnim wykształceniem i trwa 5 miesięcy,
szeregowych – przeznaczona jest dla osób z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym i trwa 4 miesiące.
24.10.2019r. uczniowie z klasy III TH/III TI uczestniczyli w spotkaniu z menadżerem zakładu Nova Mazur Design – Zakładu produkcji mebli tapicerowanych z panem Marcinem Waschman. Firma oferuje stałe zatrudnienie na umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą, szkolenia doskonalące umiejętności pracownicze, bardzo dobrze rozbudowany pakiet socjalny, różnego rodzaju premie  pieniężne i nagrody pieniężne.
Uczniowie pozyskali informacje na temat zawodu tapicer należącego do zawodów o charakterze rzemieślniczym. Tapicer zajmuje się pokrywaniem tkaniną mebli służących np. do siedzenia lub spania, wykonuje zaprojektowane tapicerowane części nowych mebli, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe). Wykonuje tapicerskie prace dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian).
24.10.2019r. dla uczniów z klas I TMT, II TI, I TH, ITMT odbyło się spotkanie z psychologiem  panią Barbarą  Zegler z PCRE na temat: zawód psycholog – jak nim zostać?
Wstępnie uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca psychologa. Psycholog  podobnie jak lekarz medyczny z założenia jest zawodem, który powstał w celu pomocy drugiemu człowiekowi. Psychologiem zostaje się po zdobyciu tytułu magistra po ukończeniu 5 lat nauki. W zależności od uczelni jest wybór kształcenia w różnych kierunkach, najczęściej są to: psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia sądowa – penitencjarna, psychologia biznesu.
Studia na kierunku psychologii dają wiele możliwości  pracy, ponieważ tam gdzie są ludzie, wiedza psychologiczna zawsze będzie przydatna.
25.10. 2019r.  dla uczniów klas II TMT, IV TH, IV TPS, II TMT, III B/C odbyło się spotkanie z mł. asp. Martą Kabelis z KPP na temat: handel ludźmi, dopalacze i narkotyki.
Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Ludzie w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający wystarczających środków do życia, a także wszyscy ci, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są szczególnie narażeni na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi. W trakcie takiego procederu ludzie traktowani są jak towar, przekazywani z rąk do rąk, zastraszani, dręczeni fizycznie i psychicznie. Wakacje to czas odpoczynku, poznawania nowych przyjaciół, dobrej zabawy i możliwości przeżycia niezwykłej przygody. Pamiętaj jednak, że przygoda może czasami zmienić się  w koszmar. Jeśli ktoś zmusza lub nakłania Cię do prostytucji, kradzieży czy pracy w nieludzkich warunkach. Jeśli ktoś Ci grozi lub Cię szantażuje, to znaczy, że jesteś ofiarą przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej ochrony i wsparcia. Skontaktuj się, żeby ją otrzymać: KRAJOWE CENTRUM INTERWENCYJNO – KONSULTACYJNE – ofiar handlu ludźmi  tel. 22 628 01 20,  POLICJA-Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji  tel. alarmowy: 112, tel. 664 974 934.
Uczniowie dowiedzieli się co to są: dopalacze – wypalacze, środki zastępcze – substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia.
Dopalacze to potoczne określenie grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki zastępcze są to substancje pochodzenia naturalnego (suszone zioła, grzyby) używane jako środek odurzający lub substancje  psychotropowe. Wytwarzanie i wprowadzanie tych substancji do obrotu nie  jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych. Dopalacze jak inne substancje odurzające, niszczą przede wszystkim ośrodkowy układ nerwowy i negatywnie wpływają na pracę mózgu, a zażywanie dopalaczy może być początkiem uzależnienia. Określenie dopalacze, podobnie jak określenie narkotyki, odnosi się do całej gamy substancji o różnej charakterystyce działania na organizm.

Urszula Saulewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.