Wykaz konkursów i olimpiad w ZSP Nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Nazwa konkursu Nauczyciel odpowiedzialny Terminy Uwagi
1. Olimpiada wiedzy technicznej B. Suchodolski

K. Aleksandrowicz

W. Czapla

S.Rudziński

Listopad 2015r.

Styczeń 2016r.

2. Olimpiada wiedzy o obronie cywilnej E. Klimus wg kalendarza
3. Konkurs wiedzy pożarniczej J. Stolarkiewicz wg kalendarz
4. Konkurs „ Prawo jazdy 2015” J. Zając Maj/czerwiec 2016r.
5. Konkurs pomocy przedmedycznej E.Klimus wg kalendarza
6. Olimpiada wiedzy religijnej L. Fit

E.Klimus

wg kalendarza
7. Konkurs literacki i ortograficzny S.Kapturska Październik 2015r.

Marzec 2016r.

8. Konkurs „Sprawni jak żołnierze” J. Stolarkiewicz wg kalendarza
9. Konkurs matematyczny klas I – IV T. Rymko

D.Maroska

Styczeń 2016r.
10. Olimpiada Techniki Samochodowej M.Kopytko

B.Suchodolski

Styczeń 2016r.
11. Konkurs wiedzy o turystyce S. Jarzębowicz-Sudujko Kwiecień 2016r.
12. Ogólnopolski konkurs statystyczny S. jarzębowi cz- Sudujko Luty 2016r.
13. Konkurs z fizyki i astronomii M Beziuk Iwańczyk Marzec 2016r.
14. Konkurs z jęz. angielskiego A.Mikołajczyk

D.Daćko

K.Frymark

Styczeń 2016r.
15. Konkurs z jęz. niemieckiego R. Kapturski Styczeń 2016r.
16. Konkurs z jęz. rosyjskiego

Konkurs plastyczny

I.Pieniak

K.Remiszewska

E.Chmielak

Styczeń 2016r.

Kwiecień 2016r.

17. Współzawodnictwo sportowe Nauczyciele w-f wg kalendarza
18. Konkurs wiedzy chemicznej A.Nowoszyńska-Ejlak Marzec 2016r.
19. Konkurs z okazji „Dnia bez papierosa” Światowy Dzień Walki z AIDS M.Maciejewska oraz wychowawcy klas pierwszych Listopad 2015r.
20. Olimpiada przedsiębiorczości I.Grygorowicz Luty 2016r.
21. Konkurs mechatroniczny M.Kapturski

Z.Murawski

Wg kalendarza
22. Spotkanie z Rzecznikiem Izby Celnej w Olsztynie S.Jarzębowicz-Sudujko Marzec 2016r.
23. Mat. Origami D.Maroska

T.Rymko

Grudzień 2015r.

Kwiecień 2016r.

24. Konkurs informatyczny A.Kobus, nauczyciele informatyki Styczeń 2016r.
25. Turniej matematyczny D.Maroska

T.Rymko

Marzec 2016r.
26. Konkurs plastyczny o tematyce religijnej L. Fit Wg kalendarza
27. Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej,

Olimpiada Wiedzy Teologii Katolickiej,

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II, Konkurs Biblijny

E.Klimus Wg kalendarza
28. Szkolna Liga Strzelecka J.Stolarkiewicz wg kalendarza
29. Wojewódzki Przegląd Piosenki Internackiej „Pogoda 2015” Olsztyn R.Godlewski Listopad 2015r.
30. Fizyka w fotografii M.Beziuk -Iwańczyk wg kalendarza
31. Konkurs wiedzy o hotelarstwie.

Konkurs matematyczny dla klas I.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.

E.Kondraciuk -Pieniak Luty 2016r.

Grudzień 2015r.

Kwiecień 2016r.