Dziura ozonowa może zniknąć

Dziura ozonowa może zniknąć około 2060 roku

Warstwa ozonu w stratosferze cały czas się regeneruje i do 2060 roku powinny zniknąć nawet polarne dziury – wynika z najnowszego raportu ONZ “Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018”, który wydawany jest co cztery lata. Warstwa ozonowa chroni Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem UV.

 

Autorzy raportu ONZ dowodzą, że spada stężenie niszczących ozon substancji, zwłaszcza freonów powszechnych w produktach w sprayu i urządzeniach chłodniczych, co przekłada się na poprawę stanu ozonowej osłony planety w ostatnich czterech latach.

 

Warstwa ozonowa zatrzymuje promieniowanie UV. “Dziura ozonowa” pozwala mu przenikać do powierzchni Ziemi |Andrea Danti / Shutterstock

Dziura ozonowa zmniejsza się

Według prognoz, jeśli tempo regeneracji warstwy ozonowej się utrzyma, to na środkowych szerokościach geograficznych półkuli północnej warstwa ozonowa wróci do stanu z 1980 r. już w latach 30., a na półkuli południowej – w okolicach połowy obecnego wieku. W obszarach polarnych regeneracja ma nastąpić później, bo w latach 60. XXI wieku.

Eksperci ONZ wskazują, że to efekt współpracy wynikającej z podpisanego 30 lat temu porozumienia. Wiążą też nadzieje z nowym dokumentem, którego restrykcyjne zapisy mają wejść w życie w 2019 r.

“Precyzyjne połączenie przekonujących dowodów naukowych i działań w kierunku współpracy, które definiowały protokół montrealski przez ponad 30 lat i zostały ustanowione, aby chronić warstwę ozonową, stanowią powody, dla których porozumienie z Kigali niesie takie nadzieje na przyszłość” – przekonuje Erik Solheim, kierujący UN Environment Programme, cytowany w komunikacie.