Terminy

04 maja 2017 – rozpoczęcie rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu – rozpoczęcie.

09 czerwca 2017 – zakończenie składania wniosków

Do godz. 12.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu – zakończenie.

23 czerwca  2017 – rozpoczęci uzupełniania wniosków

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – rozpoczęcie.

27 czerwca 2017 godz. 14:00 – zakończenie uzupełniania wniosków

Do godz. 14.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – zakończenie.

30 czerwca 2017 – podanie listy kandydatów

Do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

04 lipca 2017 – wydawanie skierowań na badania lekarskie

Do 4 lipca wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole – w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze tej szkoły.

10 lipca 2017 godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodziców

Do 10 lipca do godz. 14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci: – przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego.

11 lipca 2017 – publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

Do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

17 lipca 2017 – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu uzupełniającym – rozpoczęcie.

07 sierpnia 2017 – zakończanie składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym

Do godz. 12.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu uzupełniającym – zakończenie.

24 sierpnia 2017 – podanie list kandydatów

Do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

25 sierpnia 2017 – wydanie skierowań na badania lekarskie w postępowaniu uzupełniającym

Do 25 sierpnia wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole – w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze tej szkoły.

29 sierpnia 2017 godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodziców w postepowaniu uzupełniającym

Do 29 sierpnia godz. 14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci: – przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego.

31 sierpnia 2017 – ogłoszeni list przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

Do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.