OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZSP Nr 1

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działania mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego-wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery. Tegoroczne działania zrealizowano w dniach 15 -19 października 2018r. w ZSP Nr 1 pod hasłem „Młode pokolenie na rynku pracy”.
W ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym uczniowie z klas:IV TI, IV TH, III TH, I TH wzięli udział w warsztatach florystycznych, kulinarnych, makeup , decopage. Uczniowie z klasy III ZSZ uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem stowarzyszenia „Rosenthal”-lekcja historii.
Nasza szkoła zorganizowała dla uczniów SOS-W, zwiedzanie warsztatów szkolnych, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęcia na strzelnicy szkolnej (17.10.2018r.)
Dla uczniów z klasy I BS IS zorganizowano spotkanie z psychologiem.
Uczniowie klas III TPS i III TMT uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (15.10.2018r.)
Uczniowie klas I TH,II TI,II TMT wzięli udział w konferencji poświęconej szkodliwości używania środków odurzających zorganizowanej w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach (19.10.2018r.)
17.10.2018r.dla uczniów klas I TI, II TI, II TPS, IV TH, IV, TMT, IV TPS, zorganizowano wycieczkę do Sztutowa- zwiedzanie muzeum Stutthof, na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.
17.10.2018r. odbył się konkurs wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, w ramach XVIII Dnia Papieskiego. Udział wzięło 10 trzyosobowych zespołów, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach. Konkurs składał się z 9 etapów, dotyczących życia i nauczania Jana Pawła II.

Urszula Saulewicz

Zdjęcia z zajęć warsztatowych w Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym.
Więcej zdjęć w albumie szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.