Z wizytą w Straży Pożarnej..

W dniu 15.10.2018 r. uczniowie klas trzecich Technikum Pojazdów Samochodowych i Technikum Mechatronicznego wraz z wychowawczynią p. Danutą Maroską i p. Krzysztofem Lewandowskim uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Bartoszycach.

Państwowa  Straż  Pożarna  jest  zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Celem wyjścia było przybliżenie specyfiki zawodu strażaka, osoby wykonującej ciężką, odpowiedzialną i niejednokrotnie niebezpieczną pracę, do jakiej należy służba pełniona przez funkcjonariuszy pożarnictwa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach działań podejmowanych przez wychowawców klas mających na celu wspieranie uczniów naszej szkoły w zakresie podejmowania przez nich w przyszłości świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Uczniowie poznali podstawy prawne funkcjonowania jednostki ratowniczo – gaśniczej, zostali również zapoznani ze specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem służącym do ratowania ludzi, zwierząt, mienia i środowiska podczas zwalczania pożarów, w czasie klęsk żywiołowych, a także podczas realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego oraz chemiczno-ekologicznego.

W dalszej części wizyty nasi uczniowie mieli możliwość zobaczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, w którym odbierane są zgłoszenia o pożarze lub wypadku. Dyspozytor opowiedział uczniom, w jakich sytuacjach należy, a w jakich sytuacjach nie należy dzwonić do Straży Pożarnej. Uświadomił, z jakimi konsekwencjami wiąże się nieuzasadnione wezwanie Straży Pożarnej.

Spotkanie z funkcjonariuszami pożarnictwa to była ciekawa lekcja wychowawcza.

Młodzież  serdecznie podziękowała Panom: ogn. Markowi Remiszewskiemu, st. sekc. Piotrowi Cierpickiemu oraz st. asp. Andrzejowi Bryl za mile przyjęcie i życzyła im wytrwałości w codziennych zmaganiach.

Danuta Maroska

Zobacz więcej zdjęć w albumie szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.