Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach

26. marca 2018r. uczniowie klas 3 i 4 uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Uczniowie obejrzeli spot autorstwa Zespołu Prasowego KWP w Olsztynie promujący służbę w Policji. Poznali procedurę rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, omówili swój udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka m.in.: zwalczanie terroryzmu, zatrzymywanie najbardziej niebezpiecznych przestępców, unieszkodliwianie ładunków wybuchowych, udział w akcjach ratowniczych, prowadzenie poszukiwań ludzi pod wodą, ochranianie ważnych osobistości.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
– nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
– korzystający z pełni praw publicznych,
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
– podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dający rękojmię zachowania tajemnicy ,stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Urszula Saulewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.